บอกข่าวเล่าเรื่อง

มุมวิชาการ

logo fvy 386128

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกลยุทธ์ และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตลอดจนชี้แจงแผนการดำเนินงานของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตละ ๒ คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ คน

                โดยได้กำหนดการประชุมเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

     ๑. กำหนดการ

     ๒. แบบตอบรับ รุ่นที่ ๑

     ๓. แบบตอบรับ รุ่นที่ ๒

     ๔. วิธีการเบิกจ่าย

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม