บอกข่าวเล่าเรื่อง

ทน2

 ๑. แนวปฏิบัติทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 

๒. เอกสารการสมัครขอรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 

591-slide

ข่าวดี!! ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หรือหัวหน้างาน (Project management) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครและส่งเอกสารตามข้อ ๑ – ๘ (Digital File) ทางอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากคุณสมบัติและเอกสารครบจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสหสัณห์ โทร. ๐ ๒๗๘๗ ๗๐๖๒  ในวันและเวลาราชการ

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา

คุณสมบัติ

         - เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุระหว่าง ๒๗ – ๓๕ ปี  

         - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

semscholarship-headbar

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม